Privacy Policy

Bitcoinmag.eu, BTW BE 0896.887.140, Van Meterenkaai 4/12 – 2000 Antwerpen, Belgium, neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.

Bij registratie, aankopen en acties

Wanneer u de website bitcoinmag.eu bezoekt, u zich registreert op de website, een abonnement neemt of ons op een andere wijze persoonsgegevens over uzelf bezorgt, verzamelen en verwerken we mogelijk deze persoonsgegevens of een deel hiervan.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor onze klantenadministratie, het beheer van de website, het beheer van uw abonnement, direct marketingdoeleinden, marktonderzoek, de verkoop en de promotie van onze producten en diensten, het beheer van onze promotionele acties of om de inhoud van onze producten en de website te verbeteren.

Soms zal u worden gevraagd om een profiel aan te maken, waarbij u ook gevraagd zal worden om persoonsgegevens mede te delen. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Als betalend abonnee kunnen we u telefonisch of per e-mail contacteren in het kader van uw abonnement.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Bitcoinmag.eu, dat de verantwoordelijke is voor de verwerking.

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser, …) verzamelen. Meer informatie hierover vindt u in onze cookie policy.

Gebruik van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van Bitcoinmag.eu.

Bij een aantal applicaties, zoals onder meer de website, dient u zich te identificeren alvorens de applicatie te gebruiken. Dit laat onze klantendienst toe om u te ondersteunen bij technische problemen en verschaft Bitcoinmag.eu door uw gebruik van deze applicaties inzicht in uw profiel en interesses.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of via e-mail en sms. Bij communicatie via e-mail heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Uw gegevens (met uitzondering van gevoelige gegevens zoals politieke en religieuze overtuiging, …) kunnen worden gebruikt voor de verkoop en promotie van producten en diensten, en om u op de hoogte te houden van aanbiedingen van Bitcoinmag.eu (redactionele initiatieven, marktstudies, acties, wedstrijden, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes over producten, diensten en andere) en partners.

Bitcoinmag.eu is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken. Zo kan de website bitcoinmag.eu links bevatten naar websites van derden via dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van Bitcoinmag.eu, maar onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende beheerder van de website in kwestie waarnaar u zich begeeft.

Bij gebruik van bepaalde diensten

Bitcoinmag.eu bewaart ook informatie in haar databanken die noodzakelijk is om bepaalde, unieke diensten aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Zo zijn bepaalde diensten maar mogelijk voor zover u de informatie invoert in onze databanken. Verder kan deze informatie gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om u verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

In log-files

Ten slotte wordt er informatie verzameld in log-files. Bitcoinmag.eu kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van Bitcoinmag.eu nog beter afstemmen op de interesses van de website gebruikers.

Bij contact met de klantendienst van Bitcoinmag.eu

Wanneer u contact opneemt met een callcenter van Bitcoinmag.eu, telefonisch of via e-mail, verzamelen en verwerken we mogelijk enkele persoonsgegevens. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen, kunnen  telefonische gesprekken met een medewerker van de klantendienst van Bitcoinmag.eu ook opgenomen en achteraf beluisterd worden.

Uw rechten

De gebruiker heeft het recht op inzage en verbetering na schriftelijke kennisgeving.

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: www.privacycommission.be

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen op onze websites te voorkomen.

U heeft ook steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u een schrijven richten per e-mail of per brief op het (e-mail)adres vermeld bovenaan deze privacy policy.

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt:

Kunt u van ons telefonische oproepen krijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen. Wenst u dit niet, klik dan hier.

Als u van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de bel-me-niet-meer-lijst:  www.bel-me-niet-meer.be

Als u ons uw e-mailadres meedeelt:

Kunt u van ons periodiek e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen. Wenst u dit niet, klik dan hier.

Als u ons uw postadres meedeelt:

Kunt u in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.

Als u van geen enkel bedrijf nog brieven wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinsonlijst: www.robinsonlist.be.

Minderjarigen

Bitcoinmag.eu let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Bitcoinmag.eu zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

Bitcoinmag.eu moedigt minderjarigen aan, indien zij de website bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan Bitcoinmag.eu door te sturen.

Bitcoinmag.eu moedigt minderjarigen aan, indien zij een account wensen aan te maken, om de privacy-policy van Bitcoinmag.eu samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen.

Wij raden minderjarigen aan om in hun e-mailadres bij voorkeur gebruik te maken van een pseudoniem en niet hun echte naam te vermelden. Tevens raden wij minderjarigen aan om enkel de gegevens aan te geven die voor het online gebruik van de dienstverlening van Bitcoinmag.eu nodig zijn.

De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aanvraag van abonnementen, producten en diensten die door Bitcoinmag.eu via de websites worden aangeboden. Abonnementen, producten en diensten zijn steeds onderworpen aan de voorwaarden van Bitcoinmag.eu.

Algemeen

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Bitcoinmag.eu is onderworpen aan het Belgisch recht. De aankoop van onze producten en/of het gebruik van onze diensten waaronder onze websites houdt uw toestemming in met onze Privacy Policy die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.